Tim Penggerak PKK Desa mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Tugas Tim Penggerak PKK Desa di antaranya meliputi :

Menyusun rencana kerja, melaksanakan kegiatan sesuai jadual, menyuluh kelompok-kelompok PKK dusun/lingkungan, RW,RT dan Dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah di susun dan disepakati.

Tim Penggerak PKK dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

  1. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau mdan mampu melaksanakan program PKK,
  2. Fasilitator,perencana,pelaksana,pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

SUSUNAN TIM PENGGERAK PKK

DESA GAMBUHAN

NO NAMA JABATAN PURNA TUGAS/AMJ
1 Ny.NATIJAH MUNIR KETUA 1 JULI 2020
2 Ny.RAHMADIAN PUTRI ANANDA SEKRETARIS 1 JULI 2020
3 Ny.KOMARIAH BENDAHARA 1 JULI 2020
4 Ny.SRI ASTUTI POKJA I 1 JULI 2020
5 Ny.WAROH POKJA II 1 JULI 2020
6 Ny.YULIANA POKJA III 1 JULI 2020
7 Ny.RUSMINAH POKJA IV 1 JULI 2020

RT dan RW

RT/RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa

dalam melaksanakan tugasnya RT/RW mempunyai fungsi :

Pendataan Kependudukan,pelayanan administrasi pemerintahan, pemeliharaan keamanan, ketertiban kerukunan hidup antar warga, membuat gagasan pembangunan, serta penggerak kegiatan gotong royong di wilayahnya.

NAMA-NAMA RT DAN RW

DESA GAMBUHAN

RUKUN WARGA :

NO NAMA JABATAN PURNA TUGAS/AMJ
1 SOLIKHAH KETUA RW I
2 USUP KETUA RW II
3 SUTARYO KETUA RW III
4 KARSO KETUA RW IV

 

RUKUN TETANGGA :

NO NAMA JABATAN PURNA TUGAS/AMJ
1 ASIKIN KETUA RT 01/01
2 SININ KETUA RT 02/01
3 CARMAD KETUA RT 03/01
4 SUTONO KETUA RT 04/01
5 RITO KETUA RT 05/01
6 RIPIN KETUA RT 06/01
7 KURDI KETUA RT 07/01
8 TAPYIR KETUA RT 08/01
NO NAMA JABATAN PURNA TUGAS/AMJ
9 SUGENG KETUA RT 01/02
10 AHMAD KETUA RT 02/02
11 SAHRON KETUA RT 03/02
12 SAM’AD KETUA RT 04/02
13 SOHIBI KETUA RT 05/02
14 KOMARUDIN KETUA RT 06/02
15 MUADIM KETUA RT 07/02
16 RISTO KETUA RT 08/02
17 ROJIIN KETUA RT 01/03
18 LAMUN KETUA RT 02/03
19 NUHYONO KETUA RT 03/03
20 HENDRI KETUA RT 04/03
21 SULAM KETUA RT 05/03
22 KASDI KETUA RT 06/03
23 SUBEHI KETUA RT 07/03
24 WARNO KETUA RT 08/03
25 WARTO KETUA RT 01/04
26 AKHMAD BUSTOMI KETUA RT 02/04
27 DIDI SUKARYO KETUA RT 03/04
28 SALEH KETUA RT 04/04
29 WARIS KETUA RT 05/04
30 DUHRI KETUA RT 06/04
31 MAANI KETUA RT 07/04
32 ROYANI KETUA RT 08/04